Nieuw bestuur

Nieuw bestuur

Beste Cambo-gangers,

Na de herhaalde oproep waarin jullie gevraagd werd je kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter of algemeen bestuurslid hebben we gelukkig enthousiaste reactie ontvangen, Ik ben dan ook blij om te vermelden dat ik het voorzitterschap over kan dragen aan Ruud Zahradnik en dat we met Dennis Coppens en Edwin Eekhof  twee nieuwe algemene bestuursleden krijgen. Richard Boosten blijft aan als penningmeester/ledenadministrateur en Aad Meurs blijft aan als algemeen bestuurslid. Zoals eerder gemaild zullen Mark Duijndam en ikzelf onze functies in het bestuur beëindigen. Binnenkort zullen we met de nieuwe bestuursleden de overdracht bespreken en bepalen we ook het moment waarop zij de functies daadwerkelijk overnemen. Om te weten wie jullie nieuwe bestuursleden zijn stellen zij zichzelf hieronder even kort voor.

Ruud Zahradnik

Ik heb zelf deel uitgemaakt van de Bravo cie te Sok San in Cambo 1.
De reden waarom ik deze uitzending zo belangrijk vind is omdat dit het gehele denken over uitzendingen binnen het Korps, bij de CZSK (toen nog gewoon KM) en bij defensie heeft veranderd. Na deze uitzending volgden de operationele-inzetten van ons Korps elkaar op maar deze uitzending heeft het grootste beroep gedaan op ons improvisatie vermogen. Hier heeft nagenoeg het gehele Korps Mariniers destijds aan bijgedragen en bracht een grote verandering in het operationele optreden en het oefenprogramma van het Korps.
Daarom wil ik bijdragen om deze uitzending te blijven herinneren dmv  de jaarlijkse veteranendagen en een vijfjaarlijkse reünie  en me beschikbaar stellen als voorzitter .

Edwin Eekhof

Ik ben zeer gelukkig samen met mijn vrouw Claudya, zoon Eduard (21 jaar) en Ann (9 jaar). Ik ben in Den Haag geboren en getogen en sinds 2010 woonachtig in Ypenburg.

Via vijf jaar Korps (oa Cambo II) ben ik terecht gekomen bij de Politie. Heb bij politie Haaglanden 12 jaar gediend in verschillende functies. Zijdelings deed ik al veel met begeleiding cq onderwijs, eigenlijk al vanaf mijn tijd bij het korps. Dat heb ik verder doorgetrokken en dat doe ik nog steeds voor een dag in de week bij het Albeda College voor de opleiding Beveiliging.

Vanaf 2005 ben ik als directeur actief in het voetbal en in mijn geboortestad met sportstimulering. Heb als bagage oa een BA Bestuurskunde & Overheidsmanagement en MBA Sport management en mijn lesbevoegdheid. Kortom lekker actief.
Als bestuurslid wil ik mezelf vooral inzetten als ondersteuner van het bestuur.

Dennis Coppes

Ik ben Dennis Coppes, 50 jaar en woon samen met mijn partner Henrich in het mooie Brabantse Cuijk. Mijn Cambodja 2 periode heb ik met veel plezier en goede herinneringen doorgebracht bij de Hotel compagnie. Daarna nog 6 jaar operationeel bij de vloot op onder andere de van Kinsbergen en van Amstel.
Sinds 6 jaar werk als Internationaal Inkoper bij een Nederlands / Europees bedrijf die ontwikkelen, produceren en verkopen alles wat te maken heeft met de inrichting en opbouw van een transport trailer en ladingzekering wereldwijd in de transportsector. Hier werk ik nog steeds met veel plezier.
Verder mag ik graag gaan wandelen met onze 2 enthousiaste Labradors en op cruise vakanties gaan wereldwijd.