Verkiezingen nieuwe bestuursleden, reünie 2022, veteranendag 2022.

Beste Cambo-gangers,

Ik besef dat het lang stil is geweest vanuit onze vereniging. Niet in de laatste plaats zijn alle Covid-19 beperkingen hier ook op van invloed geweest. De afgelasting van de Nederlandse Veteranendag in 2020 en 2021 leidde ertoe dat er geen defilé was waar we aan deel konden nemen en het organiseren van een reünie was eveneens onmogelijk.

Ongetwijfeld zijn er onder ons buddy’s waarvoor Covid-19 in wat voor vorm dan ook heel dichtbij is gekomen en wens ik iedereen daarbij veel sterkte en hoop ik dat we deze vervelende periode achter ons kunnen laten.

Met de vereniging kijken we in ieder geval weer vooruit en wil ik jullie hierbij over een drietal onderwerpen informeren.

1-verkiezingen bestuursleden De zittingstermijn van de huidige bestuursleden is verstreken en zullen er verkiezingen worden gehouden. Het gaat om de functies van Voorzitter, Penningmeester (tevens ledenadministratie) en 3x algemeen bestuurslid. Ik zal mij als voorzitter niet opnieuw verkiesbaar stellen en dat geldt ook voor Mark Duijndam (Algemeen bestuurslid). Richard Boosten (Penningmeester) en Aad Meurs (Algemeen bestuurslid) stellen zich wel weer kandidaat. Een van de functies van Algemeen bestuurslid is reeds vacant en een derde functie van Algemeen bestuurslid wordt uit oogpunt van continuïteit aan het bestuur toegevoegd. Indien je interesse hebt in een van deze functies maar eerst meer informatie wenst dan kun je contact opnemen met de huidige voorzitter (remcoharsveld@gmail.com). Laat in je emailbericht je telefoonnummer achter zodat er telefonisch contact met je opgenomen kan worden.
Procedure verkiezingen

  • maak uiterlijk vrijdag 11 maart voor 21:00 uur je kandidatuur bekend door een email te sturen (voorzien van beknopte CV + motivatie) naar info@untac.nl
  • in de week van 14 tot 18 maart worden de kandidaten via email bekendgemaakt en zal aangegeven worden op welke wijze je op deze kandidaten kunt stemmen
  • uiterlijk woensdag 6 april wordt de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt

2-deelname defilé Nederlandse veteranendagIk heb zeer goede hoop dat de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 25 juni 2022 door zal gaan en dat er traditiegetrouw weer een defilé zal zijn. Alle informatie over deelname aan dit defilé met de Vereniging Cambodja-veteranen vind je op www.untac.nl.
3-reünie 2022

Het wordt na een aantal jaar weer tijd voor een reünie en omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat de eerste Cambo-gangers voet zetten op Cambodjaanse bodem lijkt ons dit een mooi jaar voor een reünie. We proberen dit in het najaar te realiseren en binnenkort gaan de voorbereidingen van start. Zodra de datum bekend is zal deze in ieder geval via email bekendgemaakt worden zodat je deze in de agenda kunt zetten.

Tot zover weer eens een bericht vanuit de Vereniging Cambodja-veteranen. Ik hoop op voldoende kandidaten voor de beschikbaar komende bestuursfuncties en uiteraard op vele aanmeldingen voor zowel het defile als de reunie.

Met korpsgroet,

De voorzitter

Remco Harsveld