Info

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel de band te onderhouden en te versterken tussen alle militairen die deel uitmaakten van de detachementen Cambo I, II of III in het kader van de VN-vredesoperatie UNTAC in 1992 en 1993.

*De vereniging tracht haar doel onder meer te  bereiken door het periodiek organiseren van een reünie.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar, meerdere details omtrent lidmaatschap kunt u terug vinden in de de oprichtingsakte.

Het lidmaatschap staat open voor

*Alle personen  van alle krijgsmachtonderdelen die deel hebben uitgemaakt van de vredesoperatie UNTAC detachementen Cambo I, II, of III , MCTU, MOVECOM, Heligroep KLU etc. en die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld.

Contributie

Voor huidige leden en nieuwe leden is voor het jaar 2023 geen contributie verschuldigd.

Bankgegevens:

t.n.v. Vereniging Cambodja-veteranen

Rekening:

IBAN: NL85INGB0004334778

BIC: INGBNL2A

Plaats: Nibbixwoud

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is te downloaden via de navolgend link: Oprichtingsakte.pdf

Kamer van Koophandel

De vereniging staat inschrijving en valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

*KVK nummer 54858097

*Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid